Robust konstruktion

Layhers produkter är utvecklade och tillverkade för att hålla för många års professionell användning i tuffa miljöer. Det syns tydligt i materialval, godstjocklekar och detaljlösningar.

Beprövade lösningar

Layher utvecklar ledande och innovativa lösningar, men alltid med syftet att ge kunderna en långsiktig och säkrad användning av produkterna. Vi vinnlägger oss t.ex. alltid att produkter skall vara kompatibla med äldre versioner där detta är tekniskt möjligt.

Uppfyller alla normer

Layhers produkter uppfyller de krav som ställs i nationella regelverk, t.ex. Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2013:4 och är typkontrollerade av SP. Detta betyder att produkterna kan användas internationellt om så krävs. Klicka här för att läsa vår svenska typkontrollintyg.