Layher AB marknadsför och säljer ställningar, väderskydd och eventsystem i Sverige. Företaget ingår i den familjeägda Layherkoncernen med huvudkontor och tillverkning  i Tyskland och försäljningsbolag i 40 länder. I Sverige etablerades Layher AB 1986 och har idag 25 anställda.

Det svenska huvudkontoret ligger i Upplands Väsby norr om Stockholm där vi har ca 13 000 m2 lageryta. Vårt kundcenter och lager i Göteborg har ca 4 000 m2 lageryta. Vi levererar material till företag och privatpersoner i hela Sverige.

Tillverkning och produktutveckling görs i Layhers egna fabriker i Eibensbach i södra Tyskland, vilket borgar för högsta kvalitet och leveranssäkerhet. Tillverkning och produktutveckling är certifierad enligt ISO9001:2008 och produkterna uppfyller de senaste kraven vad gäller säkerhet och kvalitet. I Sverige har vi typkontrollintyg för de produkter som kräver detta enligt Arbetsmiljöverkets krav AFS2013:4.