Made in Germany

Layhers produkter utvecklas och tillverkas i våra egna fabriker i Eibensbach i södra Tyskland. Vi investerar kontinuerligt i tillverkningsprocesserna och är t.ex. stolta över att haTysklands största anläggning för varmgalvanisering där vi kan varmgalvanisera upp till170 000 ton stål per år. Se vår presentationsfilm här!

Rigorösa krav

På Layher är vi övertygade att säkerhet och kvalitet går hand i hand – och vårt engagemang för båda börjar långt innan våra produkter och tillbehör tillverkas.

Råmaterial

Alla inkommande leveranser av råmaterial och komponenter prövas vid ankomsten till vår fabrik mot fastställda parametrar såsom sträckgräns, hårdhet och måttnoggrannhet. Vi använder en rad av testutrustningar och förfaranden – från kalibrerade handverktyg till datoriserad analys – i nära samarbete med våra leverantörer för att säkerställa att endast material av högsta kvalitet blir godkänt för tillverkning.

Vi är övertygade att detta är den första fasen i att leverera trygghet, säkerhet  och långsiktiga resultat för våra kunder.

Kvalitetsstyrning

Kontinuerlig övervakning av kritiska processparametrar och automatiserade optiska kontroller av kvalitet i t.ex. svetsfogar och måttnoggrannhet hos komponenter säkerställer att Layhers produkter håller högsta kvalitet och maximal säkerhet.

Förstörande provning

Efter varje viktigt steg i produktionsflödet försäkrar förstörande provning av slumpmässigt utvalda detaljer i varje produktionsbatch att Layhers produkter hör till de säkraste och mest tillförlitliga på marknaden.

Test av svetsfogars brottmekanik och förstörande böjdragprovning är exempel på förstörande prover som genomförs och testresultaten dokumenteras noggrant.

Certifierad tillverkning

Layhers produkter utvecklas och tillverkas i Güglingen-Eibensbach i södra Tyskland. Både produktutveckling och tillverkning är certifierade enligt ISO 9001:2015 av TÜV-SÜD.