1.Pris
Priserna visas exklusive moms, lagstadgad moms om 25% tillkommer. Vid bekräftad beställning kan priserna endast ändras av omständigheter som Layher AB inte råder över, t ex väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Avgift för frakt tillkommer enligt informationen under rubriken Frakt & Returer. Inga övriga skatter eller avgifter tillkommer.

2.Köp
Vid beställning träffas avtal om köp först när Layher AB bekräftat beställningen genom en e-postad orderbekräftelse. Orderbekräftelsen genereras automatiskt av vår databas utan manuell översyn. Vid eventuella felaktigheter i t ex angivande av pris, leveranstid etc. förbehåller vi oss rätten att korrigera detta i efterhand.

3.Leveransförsening
Om leveransförsening uppstår meddelar vi dig detta genom e-post. Du som kund har alltid rätt att häva köpet vid leveransförseningar. Vi gör alltid vårt bästa för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen exempelvis då vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss.

4.Risker vid transport
Vi står för transportrisken från vårt lager till dig (dvs skadad eller bortkommen vara). Du står för risken vid eventuell retur till oss.

5.Delad order
Skulle någon av artiklarna du beställt ha en avsevärd längre leveranstid än övriga artiklar kan vi i vissa fall dela din beställning. Som kund behöver du aldrig betala mer än den överenskomna ursprungliga frakten.

6.Betalning
Kortbetalning sker i samarbete med DIBS Payment Services AB. DIBS Payment Services AB garanterar att kundens kortuppgifter endast kan läsas av betal- och banksystemet - ingen annan! Layher AB lagrar ingen information som rör betaluppgifterna. Vi följer distansköplagen och vid genomförande av kortbetalning reserveras köpesumman på ditt konto. Vi accepterar VISA och Mastercard. Inga extra avgifter tillkommer vid betalning med kort. Vid fakturabetalning skickas fakturan per post och betalas inom 15 dagar. Då köpet sker på kredit tas först en kreditupplysning.

7.Säljarens ansvar för fel
Säljaren är inte ansvarig om han gör sannolikt att felet beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse eller på bristfällig lagring, hantering eller montering av godset eller på annat förhållande som kan hänföras på köparen. Säljaren skall utan dröjsmål efter reklamation, utan kostnad för köparen, avhjälpa felet eller företa omleverans. Köparen får dock inte kräva omleverans eller avhjälpande om han inte meddelar säljaren detta i samband med reklamation eller inom skälig tid därefter. Underlåter säljaren att avhjälpa fel eller företa omleverans, har köparen efter meddelande till säljaren rätt till ersättning för skäliga kostnader för att själv avhjälpa felet eller rätt till prisavdrag som svarar mot felet. Ansvarar säljaren för fel i godset, är han även skyldig att ersätta skada, som uppkommer genom felet. Säljarens ersättningsskyldighet innefattande kostnader för lokalisering av felet, kostnader för åtkomst och montering av reparerad eller utbytt gods samt kostnader som uppkommit genom reparation eller utbytt gods samt kostnader som uppkommit genom reparationen eller utbytet enligt denna punkt är begränsade till 15% av köpesumman. För skada till följd av avbrott eller störning i industriell produktion eller betydande kommersiell verksamhet avseende upplåtelse av lokaler utgår ersättning endast om skadan visas ha sin grund i grov vårdslöshet på säljarens sida. Säljaren är inte ersättningsskylding enligt denna punkt, om han kan visa att det förelegat ett sådant hinder att avlämna felfritt gods som avses med Force Majeure .

8.Mottagningskontroll
Följesedel skall åtfölja godset. När godset överlämnas till köparen skall han göra en avstämning mot följesedel samt kontrollera godset avseende utifrån synliga fel. Innan godset monteras skall mottagningskontrollen fullföljas med efter godsets art anpassad omsorg. Du som kund står för returfrakten vid åberopande av ångerrätt och öppet köp i 14 dagar, se mer under rubriken Frakt & Retur

9.Reklamation
Köparen får inte åberopa att godset är felaktigt om han inte inom nedan angivna tidsfrister lämnar säljaren meddelande om felet. Fel, som märkts, eller borde ha märkts när godset överlämnades till köparen, skall anmäls till order@layher.se inom en vecka därefter och innan godset monteras. I annat fal skall fel reklameras inom skälig tid efter det att felet märkts eller borde ha märkts eller annars kommit till köparens kännedom genom reklamation från annan, dock senast inom två år från godsets avlämnande. En produkt som vi anser är felexpedierad byter vi ut.

10. Sekretess, säkerhet & personuppgifter
När du lägger din beställning hos oss uppger du dina uppgifter såsom namn, address och telefonnummer. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtagandet gentemot dig. Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Layher AB kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Om du vill ha vårt nyhetsbrev kommer vi att skicka information och produkterbjudanden till dig via e-post. Detta kan enkelt avbokas via ditt kundkonto eller via kontakt med oss på Layher AB. Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post: order@layher.se.

11. Cookies
En cookie är en textifil som skickas ifrån en websida, t.ex. Layher AB till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används för att lagra inloggningsinformation samt Din kundvagn när du surfar runt hos oss mm. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare. Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig.