ALLMÄNNA VILLKOR

Köpvilkor företag

Privatpersoner hänvisas till Layhers depåer i Upplands Väsby, Partille och Kåge för köp över disk.
1. Pris
Priserna visas exklusive moms, lagstadgad moms om 25 % tillkommer. Vid bekräftad beställning kan priserna endast ändras av omständigheter som Layher AB inte råder över, t ex väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Avgift för frakt tillkommer enligt informationen under rubriken Frakt & Returer. Inga övriga skatter eller avgifter tillkommer.
2. Köp
Vid beställning träffas avtal om köp först när Layher AB bekräftat beställningen genom en e-postad orderbekräftelse. Orderbekräftelsen genereras automatiskt av vår databas utan manuell översyn. Vid eventuella felaktigheter i t ex angivande av pris, leveranstid etc. förbehåller vi oss rätten att korrigera detta i efterhand.
3. Leveransförsening
Om leveransförsening uppstår meddelar vi dig detta genom e-post. Du som kund har alltid rätt att häva köpet vid leveransförseningar. Vi gör alltid vårt bästa för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen exempelvis då vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss.
4. Risker vid transport
Vi står för transportrisken från vårt lager till dig (dvs skadad eller bortkommen vara). Du står för risken vid eventuell retur till oss.
5. Delad order
Skulle någon av artiklarna du beställt ha en avsevärd längre leveranstid än övriga artiklar kan vi i vissa fall dela din beställning. Som kund behöver du aldrig betala mer än den överenskomna ursprungliga frakten.
6. Betalning
Kortbetalning sker i samarbete med Nets group A/S. Nets group A/S garanterar att kundens kortuppgifter endast kan läsas av betal- och banksystemet – ingen annan! Layher AB lagrar ingen information som rör betaluppgifterna. Vi följer distansköplagen och vid genomförande av kortbetalning reserveras köpesumman på ditt konto. Vi accepterar VISA och Mastercard. Inga extra avgifter tillkommer vid betalning med kort. Vid fakturabetalning skickas fakturan per post och betalas inom 15 dagar. Då köpet sker på kredit tas först en kreditupplysning.
7. Säljarens ansvar för fel
Säljaren är inte ansvarig om han gör sannolikt att felet beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse eller på bristfällig lagring, hantering eller montering av godset eller på annat förhållande som kan hänföras på köparen. Säljaren skall utan dröjsmål efter reklamation, utan kostnad för köparen, avhjälpa felet eller företa omleverans. Köparen får dock inte kräva omleverans eller avhjälpande om han inte meddelar säljaren detta i samband med reklamation eller inom skälig tid därefter. Underlåter säljaren att avhjälpa fel eller företa omleverans, har köparen efter meddelande till säljaren rätt till ersättning för skäliga kostnader för att själv avhjälpa felet eller rätt till prisavdrag som svarar mot felet. Ansvarar säljaren för fel i godset, är han även skyldig att ersätta skada, som uppkommer genom felet. Säljarens ersättningsskyldighet innefattande kostnader för lokalisering av felet, kostnader för åtkomst och montering av reparerad eller utbytt gods samt kostnader som uppkommit genom reparation eller utbytt gods samt kostnader som uppkommit genom reparationen eller utbytet enligt denna punkt är begränsade till 15% av köpesumman. För skada till följd av avbrott eller störning i industriell produktion eller betydande kommersiell verksamhet avseende upplåtelse av lokaler utgår ersättning endast om skadan visas ha sin grund i grov vårdslöshet på säljarens sida. Säljaren är inte ersättningsskyldig enligt denna punkt, om han kan visa att det förelegat ett sådant hinder att avlämna felfritt gods som avses med Force Majeure .
8. Mottagningskontroll
Följesedel skall åtfölja godset. När godset överlämnas till köparen skall han göra en avstämning mot följesedel samt kontrollera godset avseende utifrån synliga fel. Innan godset monteras skall mottagningskontrollen fullföljas med efter godsets art anpassad omsorg. Du som kund står för returfrakten vid åberopande av ångerrätt och öppet köp i 14 dagar, se mer under rubriken Frakt & Retur
9. Reklamation
Köparen får inte åberopa att godset är felaktigt om han inte inom nedan angivna tidsfrister lämnar säljaren meddelande om felet. Fel, som märkts, eller borde ha märkts när godset överlämnades till köparen, skall anmäls till order@layher.se inom en vecka därefter och innan godset monteras. I annat fal skall fel reklameras inom skälig tid efter det att felet märkts eller borde ha märkts eller annars kommit till köparens kännedom genom reklamation från annan, dock senast inom två år från godsets avlämnande. En produkt som vi anser är felexpedierad byter vi ut.
10. Sekretess, säkerhet & personuppgifter
När du lägger din beställning hos oss uppger du dina uppgifter såsom namn, adress och telefonnummer. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtagandet gentemot dig. Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Layher AB kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Om du vill ha vårt nyhetsbrev kommer vi att skicka information och produkterbjudanden till dig via e-post. Detta kan enkelt avbokas via ditt kundkonto eller via kontakt med oss på Layher AB. Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post: order@layher.se. Betalningsmöjligheterna för dig som konsument är kortbetalning genom Briqpay du kan ta del av dataskyddsinformation om tjänsten här: https://shop.layher.se/checkout/.
11. Cookies
En cookie är en textfil som skickas ifrån en websida, t.ex. Layher AB till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används för att lagra inloggningsinformation samt Din kundvagn när du surfar runt hos oss mm. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare. Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig.
12. Företagsinformation

Layher AB, Box 2015, 194 02 Upplands Väsby

Besöksadress: Hästhagsvägen 6, 194 52 Upplands Väsby

Returadress: Layher AB, Hästhagsvägen 6, 194 52 Upplands Väsby

Tel kundservice: 08 590 955 00

Mejl kundservice: order@layher.se

Org.nr: 556277-3126

Köpvillkor privatperson

1. Pris
I priserna ingår moms med 25 %. Detta gäller den del av webshopen som vänder sig till privatpersoner. Om det pga tekniska eller administrativa problem framgår information som kunden rimligen bör förstå är felaktig förbehåller vi oss rätten att korrigera detta. Avgift för frakt tillkommer. Inga övriga skatter eller avgifter tillkommer.
2. Köp
Vid beställning träffas avtal om köp först när Layher AB bekräftat beställningen genom en e-postad orderbekräftelse. Orderbekräftelsen genereras automatiskt av vår databas utan manuell översyn. Vid uppenbara felaktigheter i t ex angivande av pris, leveranstid etc. förbehåller vi oss rätten att korrigera detta i efterhand. Layher AB säljer ej till minderåriga utan målsmans godkännande. Lagerförda varor skickas inom 1-3 arbetsdagar från mottagen beställning. För ej lagerförda varor kontaktas du angående leveransdatum. Frakttid på 1-7 arbetsdagar tillkommer, normal frakttid är 2 dagar. Leverans sker endast inom Sverige.
3. Leveransförsening
Om leveransförsening uppstår meddelar vi dig detta genom e-post. Du som kund har alltid rätt att häva köpet vid leveransförseningar. Vi gör alltid vårt bästa för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen. Vid hävning av köp återbetalar Layher AB hela beloppet inklusive frakt, skatt och avgifter med samma betalningssätt som vid köpet inom 14 dagar efter att vi mottagit meddelandet.
4. Risker vid transport
Vi står för transportrisken från vårt lager till dig (dvs skadad eller bortkommen vara). Du står för risken vid eventuell retur till oss.
5. Delad order
Skulle någon av artiklarna du beställt ha en avsevärd längre leveranstid än övriga artiklar kan vi i vissa fall dela din beställning. Som kund behöver du aldrig betala mer än den överenskomna ursprungliga frakten.
6. Betalning
Kortbetalning sker i samarbete med DIBS Payment Services AB.  DIBS ansvarar för att kreditkortsnummer och koder hanteras säkerhetsmässigt i enlighet med de krav som uppställs för certifiering i regelverket Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). DIBS Payment Services AB innehar SSL-certifikat och garanterar att kundens kortuppgifter endast kan läsas av betal- och banksystemet. Layher AB lagrar ingen information som rör betaluppgifterna. Vi följer distansköplagen och vid genomförande av kortbetalning reserveras köpesumman på ditt konto. Vi accepterar VISA och Mastercard. Inga extra avgifter tillkommer vid betalning med kort. Köp mot faktura administreras av Layher AB, vid fakturabetalning skickas fakturan per post och betalas inom 15 dagar. Då köpet sker på kredit tas en kreditupplysning automatiskt då du väljer fakturabetalning.
7. Garanti
Garanti lämnas i enlighet med konsumentköplagen.
8. Ångerrätt
Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning. Använd Konsumentverkets ångerblankett som du kan hämta här. Blanketten ska snarast skickas till info@layher.se eller via brev, se adress på blanketten, om du ångrar ditt avtal. Kom ihåg att returnera varan senast 14 dagar efter du meddelat att du åberopar din ångerrätt. Layher AB återbetalar hela beloppet inklusive frakt, skatt och avgifter med samma betalningssätt som vid köpet inom 14 dagar efter att vi mottagit meddelandet. Detta förutsatt att produkten är i oförändrat skick, dvs och ej förstörd eller skadad. Du får utan kostnad öppna eventuell förpackningen för att inom rimliga gränser kontrollera att och hur varan fungerar, varan får inte användas ovårdat. Om en ångervara returneras i förändrat skick kommer vi att göra ett värdeminskningsavdrag på återbetalningsbeloppet. Du som kund står för logistikval och kostnad för returfrakt vid åberopande av ångerrätt.
9. Reklamation
Layher AB tillämpar Konsumentköplagens reklamationsrätt. Enligt Konsumentköplagen har du som kund reklamationsrätt i 3 år efter det att du har tagit emot varan. Det är viktigt att du gör en korrekt anmälan så snart felet/skadan upptäcks till order@layher.se eller till Layher ABs ordermottagning på Hästhagsvägen 2, 192 52 Upplands Väsby. För att underlätta reklamationsärendet bör du reklamera fel/skada inom 2 månader. En produkt som vi anser är felexpedierad alternativt skadad byter vi ut. Vid hävning av köp återbetalar Layher AB hela beloppet inklusive frakt, skatt och avgifter med samma betalningssätt som vid köpet inom 14 dagar efter att vi mottagit meddelandet. Vid reklamation står Layher AB för returfrakt och en ny leverans. Vi följer ARN vid eventuell tvist.
10. Sekretess, säkerhet & personuppgifter
När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress och telefonnummer. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtagandet gentemot dig. Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Layher AB kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Om du vill ha vårt nyhetsbrev kommer vi att skicka information och produkterbjudanden till dig via e-post. Detta kan enkelt avbokas via ditt kundkonto eller via kontakt med oss på Layher AB. Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post: order@layher.se. Betalningsmöjligheterna för dig som konsument är idag kortbetalning genom NETS vars allmänna villkor du kan ta del av dataskyddsinformation här https://support.nets.eu/sv-SE/article/strong-customer-authentication-(sca)
11. Cookies
En cookie är en textifil som skickas ifrån en websida, t.ex. Layher AB till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används för att lagra inloggningsinformation samt Din kundvagn när du surfar runt hos oss mm. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare. Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig.
12. Tvister
Layher strävar alltid efter högsta kundnöjdhet. Om vi inte kan nå en överenskommelse där du känner dig nöjd har du möjlighet att föra ärendet vidare till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Vi följer alltid deras rekommendationer. Du hittar direkt till ARN via via www.arn.se. Deras adress är Box 174, 101 23 Stockholm. Du kan även använda EU-kommissionens online-klagoportal som du hittar här: https://ec.europa.eu/consumers/odr
13. Köpvillkor privatperson
Dessa Köpvillkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Layher har rätt att ändra dessa Köpvillkor, men de Köpvillkor som du godkände vid tiden för ditt köp gäller alltid för det köpet. Alla ändringar kommer att framgå av senast publicerad version av Köpvillkoren på Webbplatsen. Ändringar träder i kraft från det att du har accepterat Köpvillkoren, det vill säga i samband med att du genomför ett nytt köp på Webbplatsen.
14. Företagsinformation

Layher AB, Box 2015, 194 02 Upplands Väsby

Besöksadress: Hästhagsvägen 6, 194 52 Upplands Väsby

Returadress: Layher AB, Hästhagsvägen 6, 194 52 Upplands Väsby

Tel kundservice: 08 590 955 00

Mejl kundservice: order@layher.se

Org.nr: 556277-3126